Missing Avatar

Zhu Yongxu

  • Zhu Yongxu hasn't added any employment information yet...

Degree - University  
Ph.D, Biomedical Engineering(BME) - Zhejiang University

Tutor: Dr. Shunren Xia

Show details
2009 - 2014
Bachelor, Biomedical Engineering(BME) - Zhejiang University 2004 - 2009
  • Zhu Yongxu hasn't added any publication information yet...

  • Zhu Yongxu hasn't received any ratings yet...